lars-kuczynski-1MClItU5AbI-unsplash

कृषीसमृद्धी नगरची प्रस्तावित यादी

जिल्हा: वर्धा
तालुका : आर्वी
नवीन शहर: विरुल
साखळी: 80 KM
मोठे पहा
जिल्हा: वर्धा
तालुका : धामणगाव रेल्वे
नवीन शहर: दत्तापूर
साखळी : 105.7KM
मोठे पहा
जिल्हा: वर्धा
तालुका : नांदगाव खंडेश्वर
नवीन शहर : शिवणी
साखळी: 137.5KM
मोठे पहा
जिल्हा: वाशीम
तालुका : आर्वी
नवीन शहर : शेहे
साखळी: 182.1KM
मोठे पहा
जिल्हा: वाशीम
तालुका : कारंजा लाड
नवीन शहर: वानोझा
साखळी : 210.5KM
मोठे पहा
जिल्हा: वाशीम
तालुका: मालेगाव
नवीन शहर: रिधोरा
साखळी : 239.6KM
मोठे पहा
जिल्हा: बुलढाणा
तालुका: मेहकर
नवीन शहर: साब्रा काब्रा
साखळी : 283.3KM
मोठे पहा
जिल्हा: बुलढाणा
तालुका: सिंहखेड राजा
नवीन शहर: सांवरगाव मॉल
साखळी : 340KM
मोठे पहा
जिल्हा: जालना
तालुका: जालना
नवीन शहर: जामवाडी
साखळी : 365KM
मोठे पहा
जिल्हा: औरंगाबाद
तालुका: वैजापूर
नवीन शहर: हडस पिंपळगाव
साखळी : 470KM
मोठे पहा
जिल्हा: औरंगाबाद
तालुका: वैजापूर
नवीन शहर: घायगाव / जंभारगाव
साखळी : 488.5KM
मोठे पहा
जिल्हा: नगर
तालुका: कोपरगाँव
नवीन शहर: धोत्र
साखळी : 505KM
मोठे पहा
जिल्हा: नगर
तालुका: कोपरगाँव
नवीन शहर: सावली विहीर
साखळी : 520.698KM
मोठे पहा
जिल्हा : ठाणे
तालुका: शाहपुर
नवीन शहर: फ्यूगल
साखळी : 635KM
मोठे पहा
जिल्हा : ठाणे
तालुका: शाहपुर
नवीन शहर: सपगाव
साखळी : 670KM
मोठे पहा
जिल्हा : ठाणे
तालुका: शाहपुर
नवीन शहर: हिवरस / लेनाड
साखळी : 673KM
मोठे पहा
जिल्हा : ठाणे
तालुका: भिवंडी
नवीन शहर: चिंचवाली
साखळी : 685KM
मोठे पहा