khandoba-temple-shirdi-head-4689

Distance of Tourist Destinations From the Expressway

शिर्डी

5 किमी

बीबी का मकबरा

5 किमी

सेवाग्राम

6 किमी

पांडवलेनी लेणी

7 किमी

सुला व्हाइनयार्ड्स

8 किमी

वेरूळ

12 किमी

त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर

14 किमी

दौलताबाद

17 किमी

लोणार

18 किमी

रामटेक

48 किमी

तानसा वन्यजीव अभयारण्य

60 किमी

गौतला वन्यजीव अभयारण्य

68 किमी

शेगाव

74 किमी

चिखलदरा

80 किमी

रामधाम सांस्कृतिक थीम पार्क

95 किमी

पेंच राष्ट्रीय उद्यान

95 किमी

अजंता

95 किमी

ताडोबा अंधारी वाघ प्रकल्प

124 किमी