6 lane Road

एकूणच बांधकाम अद्यतन

एकूणच प्रकल्प स्थिती- रस्ते कामे

एकूणच प्रकल्प स्थिती- रस्ते कामे:

वर्णन

व्याप्ती

पूर्ण झाले

डब्ल्यूआयपी

शिल्लक

%पूर्ण झाले

%डब्ल्यूआयपी

%शिल्लक

सी आणि जी

660.7

625.2

21.5

14.0

95.72%

2.40%

 

2.12%

100.00%

ईएमबी / एसजी

647.5

452.7

98.9

95.8

71.33%

14.67%

14.80%

100.00%

जीएसबी

657.8

405.4

21.6

230.7

64.47%

2.97%

35.80%

100.00%

डीएलसी

659.1

363.4

13.7

282.0

58.81%

1.46%

42.79%

100.00%

पीक्यूसी

659.1

281.4

14.4

363.3

47.37%

2.35%

55.11%

100.00%

एकूणच प्रकल्प स्थिती - संरचना

एकूणच प्रकल्प स्थिती - संरचना:

वर्णन

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

%पूर्ण झाले

% डब्ल्यूआयपी

मुख्य रचना

उड्डाणपूल/ व्हायडक्ट

65

49

11

14%

77%

प्रमुख पूल

32

23

5

6%

81%

आरओबी

8

7

0%

75%

लघु रचना

लघु पूल

274

97

152

47%

44%

व्हीओपी

65

17

1

2%

26%

व्हीयूपी

189

30

143

69%

20%

एलव्हीयूपी

110

13

91

79%

15%

कप आणि पीयूपी

209

13

188

89%

8%

डब्ल्ओपी

3

0%

0%

डब्ल्यूयूपी

3

3

0%

100%

पीओपी

19

4

2

11%

21%

कालवा पूल

20

5

14

65%

9%

बॉक्स रेल्वे

672

59

573

85%

9%

इतर रचना

नवनिर्मिती

24

19

0%

75%

बोगदा

6

6

0%

100%

एकूण रचना

1,699

345

1,180

66%

23%

मनुष्यबळ

कर्मचार्‍यांची स्थिती :

वरिष्ठ क्र

बांधकाम पॅकेज

कुशल

तांत्रिक

अकुशल

एकूण रचना

1

सीपी 01

1746

616

225

2587

2

सीपी 02

1630

1917

183

3730

3

सीपी 03

1845

129

344

3905

4

सीपी 04

1146

200

310

1656

5

सीपी 05

1055

550

149

1754

6

सीपी 06

961

564

74

1599

7

सीपी 07

1371

111

400

1882

8

सीपी 09

921

192

83

1196

9

सीपी 09

1316

300

153

1769

10

सीपी 10

1205

818

275

2298

11

सीपी 11

590

455

84

1129

12

सीपी 12

43

84

40

167

13

सीपी 13

1284

956

146

2386

14

सीपी 14

637

333

117

1087

15

सीपी 15

752

446

98

1296

16

सीपी 16

1124

1102

110

2336

एकूण रचना

17626

10360

2791

30777

मुख्य ठळक मुद्दे

  1. 30,000+ कामगार प्रकल्पाच्या संपूर्ण लांबीसह तांत्रिक, कुशल आणि अकुशल काम करणे.
  2. संघ 500+ सदस्य प्राधिकरणाचे अभियंता म्हणून काम पाहणे.
  3. 2700+ अभियंते 16 पॅकेजेसमध्ये काम करत आहे.

एमएसआरडीसी कर्मचारी

  1. मुख्य अभियंता - 02
  2. अधीक्षक अभियंता - 06
  3. कार्यकारी अभियंता -12
  4. उप अभियंता - 23

एकूण एमएसआरडीसी स्टाफ = 63

यंत्रसामग्री