बांधकाम पॅकेज 9

पॅकेज क्रमांक : सीपी -9

ईपीसी कंत्राटदारांचे नाव : मे. मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

किमी मध्ये लांबी: 54.400

एलओए जारी तारीख : 30.08.2018

साखळी तपशील साखळी तपशील: पॅकेज 9, किमी पासून. 390.445 ते किमी. 444.8585. (विभाग - गाव बांदेवाडी ते गाव फतीवाबाद) जिल्हा औरंगाबाद मधील

प्राधिकरण अभियंत्यांचे नाव : मे. युशीन इंजिनीअरिंग कॉर्पोरेशन, मल्टीमिडिया कंसल्टंट्स प्रा. लि. व जेएस एन्विरोनिक्स कंसल्टंट्स प्रा. लि. संयुक्त उपक्रमाने

एलओए जारी तारीख : 06.11.2018

वर्णन

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

मुख्य रचना

उड्डाणपूल/ व्हायडक्ट

3

03

प्रमुख पूल

01

01

लघु रचना

लघु पूल

40

12

18

व्हीओपी

01

व्हीयूपी

17

07

10

एलव्हीयूपी

06

01

05

कप आणि पीयूपी

17

01

15

Box Culvert

72

06

58

इतर रचना

नवनिर्मिती

01

01

बोगदा

01

01

एकूण रचना

159

33

106

Activities

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

शिल्लक

Clearing & Grubbing (C&G)

54.0

0.0

31.0

0.4

Embankment / Sub Grade Top (Emm-SG)

52.4

3.4

42.8

6.3

Granular Sub-Base (GSB)

52.4

8.2

34.6

9.7

Dry Lean Concrete (DLC)

52.4

6.6

28.0

17.8

Pavement Quality Concrete (PQC)

52.4

8.8

18.6

25.0

February 2021

जानेवारी 2021

मे 2020

एप्रिल 2020

मार्च 2020

फेब्रुवारी 2020

जानेवारी 2020

डिसेंबर 2019

नोव्हेंबर 2019

ऑक्टोबर 2019

सप्टेंबर 2019

ऑगस्ट 2019

जुलै 2019