बांधकाम पॅकेज 7

पॅकेज क्रमांक : सीपी -7

ईपीसी कंत्राटदारांचे नाव मे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

किमी मध्ये लांबी: 51.190

एलओए जारी तारीख : 30.08.2018

साखळी तपशील : पॅकेज 6, किमी पासून. 259.900 ते किमी. 296.000 (विभाग - गाव बेलगाव ते गाव परदा) जिल्हा बुलढाणा

प्राधिकरण अभियंत्यांचे नाव : मे. एलएन मालवीय इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा. लिमिटेड. जे/वी हायवे इंजिनीअरिंग कंसल्टंट संयुक्त उपक्रमाने

एलओए जारी तारीख : 26.11.2018

वर्णन

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

मुख्य रचना

उड्डाणपूल/ व्हायडक्ट

09

08

प्रमुख पूल

01

01

लघु रचना

लघु पूल

17

13

04

व्हीओपी

04

व्हीयूपी

10

10

एलव्हीयूपी

01

01

कप आणि पीयूपी

18

16

पीओपी

11

02

बॉक्स रेल्वे

32

01

31

इतर रचना

नवनिर्मिती

02

01

एकूण रचना

105

26

62

Activities

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

शिल्लक

Clearing & Grubbing (C&G)

46.1

4.0

40.0

2.1

Embankment / Sub Grade Top (Emm-SG)

46.1

4.1

35.6

6.4

Granular Sub-Base (GSB)

46.1

1.0

33.8

11.3

Dry Lean Concrete (DLC)

46.1

1.5

27.8

16.8

Pavement Quality Concrete (PQC)

46.1

0.0

1.3

27.6

जानेवारी 2021

मे 2020

एप्रिल 2020

मार्च 2020

फेब्रुवारी 2020

जानेवारी 2020

डिसेंबर 2019

नोव्हेंबर 2019

ऑक्टोबर 2019

सप्टेंबर 2019

ऑगस्ट 2019

जुलै 2019