बांधकाम पॅकेज 4

पॅकेज क्रमांक : सीपी -4

ईपीसी कंत्राटदारांचे नाव मे. पीएनसी इन्फ्राटेक लि.

किमी मध्ये लांबी: 54.356

एलओए जारी तारीख : 30.08.2018

साखळी तपशील : पॅकेज 4, किमी पासून. 162.667 ते किमी. २१7.०२ मध्ये (विभाग - गाव डोनाड बी.के. ते गाव जनुना ख. जि. वाशिम)

प्राधिकरण अभियंत्यांचे नाव मे. टीपीएफ गेटिन्सा-युरोएस्टुडिओ एस.एल. टीपीएफ इंजिनीअरिंग प्रा. लि. यांचा सयुक्त उपक्रम

एलओए जारी तारीख : 30.10.2018

वर्णन

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

मुख्य रचना

उड्डाणपूल/ व्हायडक्ट

06

01

05

प्रमुख पूल

02

01

01

आरओबी

01

01

लघु रचना

लघु पूल

15

03

12

व्हीओपी

06

05

व्हीयूपी

05

05

एलव्हीयूपी

03

03

कप आणि पीयूपी

27

27

डब्ल्ओपी

01

डब्ल्यूयूपी

03

03

पीओपी

02

02

बॉक्स रेल्वे

53

53

इतर रचना

नवनिर्मिती

02

02

एकूण रचना

126

38

79

Activities

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

शिल्लक

Clearing & Grubbing (C&G)

51.7

0.0

51.7

0.0

Embankment / Sub Grade Top (Emm-SG)

51.7

0.6

48.8

2.3

Granular Sub-Base (GSB)

51.7

0.0

47.6

4.1

Dry Lean Concrete (DLC)

51.7

0.0

47.0

4.7

Pavement Quality Concrete (PQC)

51.7

0.3

44.1

7.3

February 2021

जानेवारी 2021

मे 2020

एप्रिल 2020

मार्च 2020

फेब्रुवारी 2020

जानेवारी 2020

डिसेंबर 2019

नोव्हेंबर 2019

ऑक्टोबर 2019

सप्टेंबर 2019

ऑगस्ट 2019

जुलै 2019