बांधकाम पॅकेज 2

पॅकेज क्रमांक : सीपी -2

ईपीसी कंत्राटदारांचे नाव : मे. अफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

किमी मध्ये लांबी: 58.413

एलओए जारी तारीख : 30.08.2018

साखळी तपशील साखळी तपशील: पॅकेज 2, किमी पासून. 31.000 ते किमी. 89.413 (विभाग - गाव खडकी आमगाव ते गाव पिंपळगाव) जिल्हा वर्धा

प्राधिकरण अभियंत्यांचे नाव मे. कन्सल्टिंग इंजिनीअर्स ग्रुप लि. ह्यांच्यासोबत एसकेईएस

एलओए जारी तारीख : 17.10.2018

वर्णन

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

मुख्य रचना

उड्डाणपूल/ व्हायडक्ट

08

04

03

प्रमुख पूल

03

01

02

आरओबी

02

02

लघु रचना

लघु पूल

17

01

16

व्हीओपी

2

व्हीयूपी

19

19

CUP & PUP

12

12

कालवा पूल

07

07

बॉक्स रेल्वे

81

02

77

इतर रचना

नवनिर्मिती

02

02

नवनिर्मिती

एकूण रचना

153

12

136

Activities

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

शिल्लक

Clearing & Grubbing (C&G)

55.8

0.0

55.8

0.0

Embankment / Sub Grade Top (Emm-SG)

55.8

10.1

45.7

0.0

Granular Sub-Base (GSB)

55.8

42.7

0.9

12.2

Dry Lean Concrete (DLC)

55.8

0.0

37.1

18.7

Pavement Quality Concrete (PQC)

55.8

0.0

23.7

32.1

February 2021

जानेवारी 2021

मे 2020

एप्रिल 2020

मार्च 2020

फेब्रुवारी 2020

जानेवारी 2020

डिसेंबर 2019

नोव्हेंबर 2019

ऑक्टोबर 2019

सप्टेंबर 2019

ऑगस्ट 2019

जुलै 2019