बांधकाम पॅकेज 15

पॅकेज क्रमांक : सीपी -15

ईपीसी कंत्राटदारांचे नाव : मे. नवयुग इंजिनीअरिंग कंपनी लि.

किमी मध्ये लांबी: 28.000

एलओए जारी तारीख : 05.11.2018

साखळी तपशील : पॅकेज 15, किमी पासून. 636.479 ते किमी. विभागातील 664.479 - जिल्हा ठाण्यातील गाव बिरवाडी ते गाव वाशाला बी.के

प्राधिकरण अभियंत्यांचे नाव : मे. स्तूप कन्सल्टन्संट प्रा. लि. पीईएमएस इंजिनीअरिंग कंसल्टंट्स प्रा. लि. संयुक्त विद्यामानाने

एलओए जारी तारीख : 20.11.2018

वर्णन

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

मुख्य रचना

उड्डाणपूल/ व्हायडक्ट

10

10

लघु रचना

लघु पूल

02

व्हीओपी

16

01

व्हीयूपी

04

04

कप आणि पीयूपी

02

01

01

बॉक्स रेल्वे

07

06

01

इतर रचना

बोगदा

02

02

एकूण रचना

43

25

02

Activities

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

शिल्लक

Clearing & Grubbing (C&G)

22.1

7.8

14.2

0.0

Embankment / Sub Grade Top (Emm-SG)

22.1

14.2

0.0

7.8

Granular Sub-Base (GSB)

22.1

0.0

0.0

22.1

Dry Lean Concrete (DLC)

23.4

0.0

0.0

23.4

Pavement Quality Concrete (PQC)

23.4

0.0

0.0

12.0

February 2021

जानेवारी 2021

मे 2020

एप्रिल 2020

मार्च 2020

फेब्रुवारी 2020

जानेवारी 2020

डिसेंबर 2019

नोव्हेंबर 2019

ऑक्टोबर 2019

सप्टेंबर 2019

ऑगस्ट 2019

जुलै 2019