बांधकाम पॅकेज 14

पॅकेज क्रमांक : सीपी -14

ईपीसी कंत्राटदारांचे नाव : मे. अफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

किमी मध्ये लांबी: 13.100

एलओए जारी तारीख : 05.11.2018

साखळी तपशील साखळी तपशील: पॅकेज 14, किमी पासून. 623.379 ते किमी. विभागातील 636..479 79 - जिल्हा नाशिक मधील गाव तारांगणपाडा- पिंपरी सदरोद्दीन ते गाव वाशाला बी.के.

प्राधिकरण अभियंत्यांचे नाव मे. ईपीटीएसए सर्व्हिसिओस डी इंजिनियेरिया एस.एल.

एलओए जारी तारीख : 14.11.2018

वर्णन

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

मुख्य रचना

उड्डाणपूल/ व्हायडक्ट

02

02

लघु रचना

बॉक्स रेल्वे

05

01

02

इतर रचना

नवनिर्मिती

02

01

बोगदा

01

01

एकूण रचना

10

05

02

Activities

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

शिल्लक

Clearing & Grubbing (C&G)

2.8

2.6

0.1

0.2

Embankment / Sub Grade Top (Emm-SG)

2.3

0.3

0.3

1.6

Granular Sub-Base (GSB)

10.9

0.0

0.3

10.6

Dry Lean Concrete (DLC)

10.9

0.0

0.0

10.9

Pavement Quality Concrete (PQC)

10.9

0.0

10.9

10.9

February 2021

जानेवारी 2021

मे 2020

एप्रिल 2020

मार्च 2020

फेब्रुवारी 2020

जानेवारी 2020

डिसेंबर 2019

नोव्हेंबर 2019

ऑक्टोबर 2019

सप्टेंबर 2019

ऑगस्ट 2019

जुलै 2019