बांधकाम पॅकेज 11

पॅकेज क्रमांक : सीपी -11

ईपीसी कंत्राटदारांचे नाव : मे. गायत्री प्रोजेक्ट लि.

किमी मध्ये लांबी: 29.396

एलओए जारी तारीख : 29.09.2018

साखळी तपशील : पॅकेज 11, किमी पासून 502.698 ते किमी. 53२.० 4 (विभाग - गाव धोत्रे ते गाव डरडे करहळे) जिल्हा अहमदनगर मधील

प्राधिकरण अभियंत्यांचे नाव : मे. ब्लूम कंपनीज एलएलसी यूएसए, क्रेडिबल मॅनेजमेंट अँड कंसल्टंट्स प्रा. लि. यांच्या संयुक्त विद्यामने

एलओए जारी तारीख : 17.10.2018

वर्णन

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

मुख्य रचना

प्रमुख पूल

04

02

आरओबी

01

01

लघु रचना

लघु पूल

15

11

व्हीयूपी

15

09

01

एलव्हीयूपी

13

09

01

कप आणि पीयूपी

10

10

बॉक्स रेल्वे

15

05

10

इतर रचना

नवनिर्मिती

02

02

एकूण रचना

75

39

22

Activities

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

शिल्लक

Clearing & Grubbing (C&G)

29.4

27.4

1.7

0.2

Embankment / Sub Grade Top (Emm-SG)

27.2

11.8

11.1

4.4

Granular Sub-Base (GSB)

27.2

7.2

2.1

17.9

Dry Lean Concrete (DLC)

27.2

4.7

0.6

21.9

Pavement Quality Concrete (PQC)

27.2

1.4

0.0

25.8

February 2021

जानेवारी 2021

मे 2020

एप्रिल 2020

मार्च 2020

फेब्रुवारी 2020

जानेवारी 2020

डिसेंबर 2019

नोव्हेंबर 2019

ऑक्टोबर 2019

सप्टेंबर 2019

ऑगस्ट 2019

जुलै 2019