बांधकाम पॅकेज 10

पॅकेज क्रमांक : सीपी -10

ईपीसी कंत्राटदारांचे नाव : मे. एल अँड टी लिमिटेड

किमी मध्ये लांबी: 57.910

एलओए जारी तारीख : 30.08.2018

साखळी तपशील : पॅकेज 10, किमी पासून. 444.845 ते किमी. 2०२.752२ (विभाग - गाव फतिवाबाद ते गाव सुरला) जिल्हा औरंगाबाद

प्राधिकरण अभियंत्यांचे नाव : मे. एफपी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट पूर्वीचे नाव फ्रीचमन प्रभू (इंडिया), प्रा. लि. व इंडियन इंजिनीअरिंग कंसल्टंट्स प्रा. लि. संयुक्त सहकार्याने

एलओए जारी तारीख : 17.10.2018

वर्णन

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

मुख्य रचना

प्रमुख पूल

04

02

02

आरओबी

01

01

लघु रचना

लघु पूल

26

10

12

व्हीओपी

01

01

व्हीयूपी

15

01

12

एलव्हीयूपी

20

20

कप आणि पीयूपी

04

04

कालवा पूल

05

04

बॉक्स रेल्वे

79

05

73

इतर रचना

नवनिर्मिती

01

एकूण रचना

157

21

128

Activities

व्याप्ती

डब्ल्यूआयपी

पूर्ण झाले

शिल्लक

Clearing & Grubbing (C&G)

56.1

0.1

56.0

0.0

Embankment / Sub Grade Top (Emm-SG)

56.1

4.4

51.1

0.6

Granular Sub-Base (GSB)

56.1

1.5

47.7

7.0

Dry Lean Concrete (DLC)

56.1

1.0

44.8

10.3

Pavement Quality Concrete (PQC)

56.1

1.0

37.3

17.8

February 2021

जानेवारी 2021

मे 2020

एप्रिल 2020

मार्च 2020

फेब्रुवारी 2020

जानेवारी 2020

डिसेंबर 2019

नोव्हेंबर 2019

ऑक्टोबर 2019

सप्टेंबर 2019

ऑगस्ट 2019

जुलै 2019