MSM Marathi blogs

05 Jun

समृद्धीसाठी १३ कंत्राटदारांची नावे जाहीर

नजीकच्या भविष्यात महाराष्ट्राचीच नव्हे तर किंबहूना देशाच्या विकासाची दिशा बदलणाऱ्या महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नुकत्याच काही महत्वाच्या घोषणा केल्या.
25 May

पॅकेज ४: ग्राम संवादक : महामंडळ आणि लाभार्थ्यांमधील दुवा

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाद्वारे मुंबई शहर विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्यातील एकूण १० जिल्ह्यांना थेट जोडले जाणार आहे.
22 May

पॅकेज ४ : पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना

प्रस्तावित महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे पाच पॅकेजमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. पॅकेज ४ चा विचार केला तर यात अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्याचा समावेश होतो.
22 May

समृद्धी-प्रकल्प-पॅकेज-४-ची-मूलभूत-माहिती

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पातील एकूण ५ पॅकेजपैकी चौथ्या पॅकेजची सुरुवात अहमदनगर जिल्ह्यातून होते. चौथ्या पॅकेजमध्ये अहमदनगर आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यांचा समावेश होतो.
22 May

पॅकेज ३: ग्राम संवादक : महामंडळ आणि लाभार्थ्यांमधील दुवा

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाद्वारे मुंबई शहर विदर्भ आणि मराठवाड्यासह राज्यातील एकूण १० जिल्ह्यांना थेट जोडले जाणार आहे.
22 May

पॅकेज ३ : पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना

प्रस्तावित महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे पाच पॅकेजमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. पॅकेज ३ चा विचार केला तर यात जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्याचा समावेश होतो.
22 May

समृद्धी प्रकल्प : पॅकेज ३ ची मूलभूत माहिती

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पातील एकूण ५ पॅकेजपैकी तिसऱ्या पॅकेजची सुरुवात जालना जिल्ह्यातून होते. तिसऱ्या पॅकेजमध्ये जालना व औरंगाबाद या दोन जिल्ह्यांचा समावेश होतो.
22 May

पॅकेज २: ग्राम संवादक : महामंडळ आणि लाभार्थ्यांमधील दुवा

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाद्वारे मुंबई शहर विदर्भ आणि मराठवाड्याला थेट जोडले जाईल याबाबत  एक आश्वासक चित्र उभे राहिले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग जो विकसित झालेला नाही अशा ग्रामीण भागाचे चित्र हा प्रस्तावित महामार्ग पालटणार आहे.
22 May

पॅकेज २ : पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना

प्रस्तावित महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे पाच पॅकेजमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. पॅकेज २ चा विचार केला तर यात अमरावती, वाशिम आणि बुलडाणा जिल्ह्याचा समावेश होतो.
07 Mar

समृद्धी प्रकल्प : पॅकेज २ ची मूलभूत माहिती

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पातील एकूण ५ पॅकेजपैकी दुसऱ्या पॅकेजची सुरुवात अमरावती जिल्ह्यातून होते. दुसऱ्या पॅकेजमध्ये अमरावती, वाशिम आणि बुलडाणा जिल्ह्याचा समावेश होतो.

Maharashtra Samruddhi Mahamarg

Maharashtra Samruddhi Mahamarg aims at providing an impetus to the overall development of rural areas by attracting domestic and foreign investments.

About Project

Get in touch

 • Maharashtra State Road Development Corporation Ltd
  Napean Sea Road, Priyadarshini Park,
  Mumbai 400 036, Maharashtra, India.
 • 91 22 23685909,
  91 22 26517900,
  Fax: 91 22 26417893.
 • info@msrdc.org