MSM Marathi blogs

17 Oct

समृद्ध लाभार्थ्यांची गोष्ट : बुलडाणा भाग २

१० जिल्ह्यातील जमीन धारकांनी महामंडळासोबत सरळ खरेदी व्यवहार केला.आर.टी.जी एस द्वारे पैसे बँकेतील खात्यात जमा झाल्यानंतर तो पैसा त्यांनी कुठे व कसा वापरला हे सांगणारी बुलडाण्यामधील अशाच काही समृद्ध लाभार्थ्यांची गोष्ट दोन भागात..त्यातील
17 Oct

सरळ खरेदीचा 'अनुभव'

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी ज्या भूधारकांच्या जमिनी उपयोगात येणार आहेत अशा भूधारकांसोबत जमीन व्यवहार पूर्ण करून तात्काळ पैसे त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले.
03 Oct

समृद्ध लाभार्थ्यांची गोष्ट : बुलडाणा भाग १

१० जिल्ह्यातील जमीन धारकांनी महामंडळासोबत सरळ खरेदी व्यवहार केला.आर.टी.जी.एस द्वारे पैसे बँकेतील खात्यात जमा झाल्यानंतर तो पैसा त्यांनी कुठे व कसा वापरला हे सांगणारी बुलडाण्यामधील अशाच काही समृद्ध लाभार्थ्यांची गोष्ट दोन भागात..त्यातील
29 Sep

वर्ग २ जमिनीविषयी...

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी जमिनीची खरेदी करताना वर्ग २ च्या जमिनी विकण्यासाठी भूधारकांना काही अडचणी येत होत्या. नक्की या वर्ग २ जमिनीची विक्री करताना काय करायचे याबाबत काही शंका भूधारकांना होत्या त्याविषयी...
19 Sep

समृद्ध लाभार्थ्यांची गोष्ट : वाशिम भाग २

१० जिल्ह्यातील जमीन धारकांनी महामंडळासोबत सरळ खरेदी व्यवहार केला. आर.टी. जी. एस द्वारे पैसे बँकेतील खात्यात जमा झाल्यानंतर तो पैसा त्यांनी कुठे व कसा वापरला हे सांगणारी वाशिममधील अशाच काही समृद्ध लाभार्थ्यांची गोष्ट दोन भागात..
14 Sep

सर्च रिपोर्ट : जमीन खरेदीमधील महत्वाचा टप्पा

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गात आपली जमीन खरेदी करून देताना सर्च रिपोर्ट म्हणजेच शोध अहवाल पूर्ण असणे गरजेचे असते. या सर्च रिपोर्टमागील संकल्पना आणि त्याचे महत्व काय आहे ? याविषयी..
12 Sep

समृद्ध लाभार्थ्यांची गोष्ट : वाशिम भाग १

१० जिल्ह्यातील जमीन धारकांनी महामंडळासोबत सरळ खरेदी व्यवहार केला. आर.टी. जी. एस द्वारे पैसे बँकेतील खात्यात जमा झाल्यानंतर तो पैसा त्यांनी कुठे व कसा वापरला हे सांगणारी वाशिममधील अशाच काही समृद्ध लाभार्थ्यांची गोष्ट दोन भागात.
28 Aug

समृद्ध लाभार्थ्यांची गोष्ट : अमरावती

१० जिल्ह्यातील जमीन धारकांनी महामंडळासोबत सरळ खरेदी व्यवहार केला. आर.टी. जी.एस द्वारे पैसे बँकेतील खात्यात जमा झाल्यानंतर तो पैसा त्यांनी कुठे व कसा वापरला हे सांगणारी अमरावतीमधील अशाच काही समृद्ध लाभार्थ्यांची गोष्ट..
22 Aug

भाऊबंदकी टाळा.. दारी समृद्धी आणा !

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी आपली जमीन खरेदी करून देताना अनेक भूधारकांना भाऊबंदकीचा कटू अनुभव आला. एकाच कुटुंबातील कलह, वादविवाद आणि भांडणे यामुळे काही प्रकरणे थेट कोर्टापर्यंत गेली.
20 Aug

समृद्धीतून होणारा बदल म्हणजे काळाची गरज !

कुठलाही सकारात्मक बदल हा काळाची गरज असतो.  महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून होणारा हा बदल लक्षात घेऊन त्याला  विरोध करणे म्हणजे निश्चितच घडणाऱ्या चांगल्या बदलांना विरोध केल्यासारखे होईल.

Maharashtra Samruddhi Mahamarg

Maharashtra Samruddhi Mahamarg aims at providing an impetus to the overall development of rural areas by attracting domestic and foreign investments.

About Project

Get in touch

 • Maharashtra State Road Development Corporation Ltd
  Napean Sea Road, Priyadarshini Park,
  Mumbai 400 036, Maharashtra, India.
 • 91 22 23685909,
  91 22 26517900,
  Fax: 91 22 26417893.
 • info@msrdc.org