MSM Marathi blogs

16 Jul

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम प्रगतीपथावर - भाग ६

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम १६ विभागात चाललेले आहे. या विभागाला ‘ कंस्ट्रक्शन पॅकेज’ असे नाव दिलेले आहे.
16 Jul

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम प्रगतीपथावर - भाग ५

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम १६ विभागात चाललेले आहे. या विभागाला ‘ कंस्ट्रक्शन पॅकेज’ असे नाव दिलेले आहे.
06 Jul

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम प्रगतीपथावर - भाग ४

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम १६ विभागात चाललेले आहे. या विभागाला ‘ कंस्ट्रक्शन पॅकेज’ असे नाव दिलेले आहे.
13 Jun

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम प्रगतीपथावर - भाग ३

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम १६ विभागात चाललेले आहे. या विभागाला ‘ कंस्ट्रक्शन पॅकेज’ असे नाव दिलेले आहे.
13 Jun

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम प्रगतीपथावर - भाग २

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम १६ विभागात चाललेले आहे. या विभागाला ‘ कंस्ट्रक्शन पॅकेज’ असे नाव दिलेले आहे.
13 Jun

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम प्रगतीपथावर - भाग १

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम १६ विभागात चाललेले आहे. या विभागाला ‘ कंस्ट्रक्शन पॅकेज’ असे नाव दिलेले आहे.
15 May

नवनगर विकास प्रकल्प : प्रकल्पाची ठिकाणे

जास्तीत जास्त प्रदेशातील आर्थिक घडामोडींकरता एक मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून नवनगरे विकसित आणि प्रदर्शित होणार आहेत, ज्यात आजूबाजूची शहरे आणि खेडी समाविष्ट असतील.
11 May

तुमच्या जमिनीच्या एकत्रीकरणानंतर तुम्हाला काय मिळेल ?

महाराष्ट्र संमृद्धी महामार्गाच्या जवळच कृषी संमृद्धी केंद्र हे नगर म्हणून विकसित करताना जास्त विकास साधणारा आणि दळणवळण वाढविणारा असा प्रकल्प असेल.
06 May

जमीन एकत्रीकरण योजना कशी राबविली जाते

जमिनीचे एकत्रीकरण म्हणजे फक्त जमीन देणे आणि घेणे प्रक्रिया नाही .त्यात अजून काही गोष्टी आहेत . जमिनीच्या तुकड्याचे मूल्य काढतांना फक्त त्याच्या सीमा बघणे इथपर्यंत थांबता येत नाही.
18 Apr

नवनगर विकास कार्यक्रमात जमीन एकत्रीकरण योजनेने उभे राहील कृषी समृद्धी केंद्र-भाग २

चांगल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे लोकांमधला परस्परसंबंध वाढतो. तो वाढला आणि वस्तू आणि काम करणारी माणसं ही सहज इकडे तिकडे जाऊ लागली की मग बेरोजगारी संपून जाते, शेतीतलं उत्पन्न वाढतं आणि एकंदरच प्रगतीच्या वाटा खुल्या होतात.

Maharashtra Samruddhi Mahamarg

Maharashtra Samruddhi Mahamarg aims at providing an impetus to the overall development of rural areas by attracting domestic and foreign investments.

About Project

Get in touch

 • Maharashtra State Road Development Corporation Ltd
  Napean Sea Road, Priyadarshini Park,
  Mumbai 400 036, Maharashtra, India.
 • 91 22 23685909,
  91 22 26517900,
  Fax: 91 22 26417893.
 • info@msrdc.org