Core Team

वरिष्ठ व्यवस्थापन


अध्यक्ष श्री. एकनाथ शिंदे, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम)
सह-अध्यक्ष श्री. मदन येरावार, राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम)
उपाध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक श्री. राधेशाम मोपलवार
सहव्यवस्थापकीय संचालक (प्रशासन आणि वित्त)
सहव्यवस्थापकीय संचालक (अभियांत्रिकी १) श्री. पी.एस. मांडपे
सहव्यवस्थापकीय संचालक (अभियांत्रिकी २)  

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीच्या आधारे राज्यातल्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणार आहे.

प्रकल्पाविषयी

संपर्कासाठी

 • महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित
  नेपिअन सी रोड, प्रियदर्शिनी पार्क,
  मुंबई ४०० ०३६, महाराष्ट्र.
 • ९१ २२ २३६८५९०९,
  ९१ २२ २६५१७९००,
  फॅक्स : ९१ २२ २६४१७८९३.
 • info@msrdc.org