Contact

संपर्क

कार्यालयाचा नोंदणीकृत पत्ता -

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित

नेपिअन सी रोड, प्रियदर्शिनी पार्क,

मुंबई ४०० ०३६, महाराष्ट्र.


दूरध्वनी : ९१ २२ २३६८५९०९.


महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी नेमलेले अधिकारी

नागपूर ते वर्धा विभागहुद्दा नाव दूरभाष भ्रमणध्वनी ई-मेल
मुख्य अभियंता श्री. अनिलकुमार गायकवाड 022-26517900 Extn. 926 +91 992 099 5995 ab.gaikwad@yahoo.co.in
अधीक्षक अभियंता श्री. उज्वल जे. डाबे 0712-2551088 / 2521936 9420783244 semsrdc@gmail.com
उप-जिल्हाधिकारी श्री. निशिकांत सुके 0712-2550149 9890995490 msmhighwayngp@gmail.com
कार्यकारी अभियंता श्री. दत्तात्रय भोंडे 0712-2551088 / 2521936 9881337777 semsrdc@gmail.com

अमरावती ते बुलढाणा विभागहुद्दा नाव दूरभाष भ्रमणध्वनी ई-मेल
मुख्य अभियंता श्री. अनिलकुमार गायकवाड 022-26517900 Extn. 926 9920995995 ab.gaikwad@yahoo.co.in
अधीक्षक अभियंता श्रीमती. संगीता जयस्वाल 0721-2512800 9422142999 semsrdcamt@gmail.com
उप-जिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके (अमरावती) 0721-2512800 7588430300 msrdc.ami@gmail.com
डॉ. दिनेश गिते (बुलढाणा)   8888511789 robuldhana.msrdc@gmail.com
डॉ सुनील माळी (वाशिम)   9763008383 msrdc.washim@gmail.com
कार्यकारी अभियंता श्री. उदय भरडे   9822117242 eemsrdcamt@gmail.com
uday.bharade@gmail.com
श्री. एस. बी. झोडपे (अमरावती) 0721-2512800 9960759061 eemsrdcamt@gmail.com

जालना ते औरंगाबाद विभाग


हुद्दा नाव दूरभाष भ्रमणध्वनी ई-मेल
मुख्य अभियंता श्री. अनिलकुमार गायकवाड 022-26517900 Extn. 926 9920995995 ab.gaikwad@yahoo.co.in
अधीक्षक अभियंता श्री. एस. जी. देशमुख 0240-2485733 9987587599  
उप जिल्हाधिकारी आणि प्रशासक - नवीन शहरे (औरंगाबाद) श्री. एच. वी. अरगुंडे 0240-2485733 7030479333 hvargunde@gmail.com
rowmsrdc.aurangabad@gmail.com
कार्यकारी अभियंता श्री. विक्रम जाधव (जालना, औरंगाबाद) 0240-2485733 9922952120  

अहमदनगर ते नाशिक विभागहुद्दा नाव दूरभाष भ्रमणध्वनी ई-मेल
मुख्य अभियंता श्री. अनिलकुमार गायकवाड 022-26517900 Extn. 926 9920995995 ab.gaikwad@yahoo.co.in
अधीक्षक अभियंता श्री. विवेक नवले 022-26412219
/ 022-26517900
-Extn. 2152
7721887788 msrdcnh@gmail.com
उप-जिल्हाधिकारी तथा प्रशासक नवनगर श्री. विठ्ठल सोनावणे 0253-2319844 8275591760 vgsona@gmail.com
कार्यकारी अभियंता श्री. जावेद कादरी (नाशिक) 0253-2314611 9822086908 eemsrdcnsk14@gmail.com

इगतपुरी ते आमने विभाग


हुद्दा नाव दूरभाष भ्रमणध्वनी ई-मेल
मुख्य अभियंता श्री. अनिलकुमार गायकवाड ०२२-२६४१२२१९ ०२२-२६५१७९०० एक्स्टेन्शन २१७२    
अधीक्षक अभियंता श्री. रवीशंकर घोडके 022-26517900 Extn. 2177 9890124750  
उप जिल्हाधिकारी
आणि प्रशासक - नवीन शहरे
श्रीमती रेवती गायकर 022-25300454 8888282299 revati786@gmail.com
कार्यकारी अभियंता श्री. एस. व्ही. अभंग 022-26517900 Extn. 2207 9863794066 suresh.abhang2663@gmail.com
श्री. राहुल गिरीबुवा 022-26517999 8828051499  
श्री. मुक्तेश वाडकर 022-26517917 7738640190  

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीच्या आधारे राज्यातल्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणार आहे.

प्रकल्पाविषयी

संपर्कासाठी

 • महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित
  नेपिअन सी रोड, प्रियदर्शिनी पार्क,
  मुंबई ४०० ०३६, महाराष्ट्र.
 • ९१ २२ २३६८५९०९,
  ९१ २२ २६५१७९००,
  फॅक्स : ९१ २२ २६४१७८९३.
 • info@msrdc.org