समृद्धी महामार्ग प्रकल्प: समृद्धीकडे वेगाने वाटचाल सुरु

प्रत्येक लोकोपयोगी प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाताना काही अडचणी व विरोधाचा सामना करावा लागतो. हा तिढा सुटला की पुढील प्रक्रिया सुरळीत व वेगवान होते. समृद्धी महामार्गाच्या सुरु झालेल्या कामाच्या वेगाचा हा एक आढावा.

व्यवसायाचा आवाका व वृद्धी साधण्याकरिता, महाराष्ट्रातली २ मोठी व महत्वाची शहरे म्हणजे नागपूर व मुंबई एका आरामदायी व वेगवान रस्त्याने जोडणे ही राज्याच्या महत्वाच्या पायाभूत गरजांपैकी एक राहिली आहे.

एमएसआरडीसी व फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (एफडीसीएम) च्या एकसंध व मजबूत सहकार्यामुळे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधणीची प्रक्रिया पुढील टप्प्यात पोचली आहे.

- एमएसआरडीसी ने जमिनीचे सपाटीकरण व महामार्गाच्या एम्बँकमेंटचे काम सुरु केले आहे. महामार्गाचे एम्बँकमेंट हे रेल्वेप्रमाणे असेल.

- एफडीसीएम कडे पडलेल्या झाडांच्या भरपाई, पुनर्पेरणीसाठी झाडांची मोजणी व झाडे पाडण्याच्या प्रक्रियेची जबाबदारी सोपवली गेली आहे.

पहिल्या टप्प्यात एकूण ९० कि.मी. (३१ कि.मी. नागपूर जिल्हा व ५९ कि.मी. वर्धा जिल्हा) अंतर पूर्ण करण्यासाठी रुपये १५०० कोटी व रुपये २५०० कोटी असे एकूण रुपये ४००० कोटी रुपयांच्या २ पॅकेजेसना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच नागपूर जिल्ह्यात १ व वर्धा जिल्ह्यात २ अशी एकूण ३ कँप ऑफिसेसचे निर्माण होत आहे.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधणीसाठी महत्वाचा असलेला कामाचा वेग आता आला आहे आणि ह्याच वेगात काम पूर्ण करून समृद्धी कॉरिडॉर वास्तविक रूपात येईल.

Maharashtra Samruddhi Mahamarg

Maharashtra Samruddhi Mahamarg aims at providing an impetus to the overall development of rural areas by attracting domestic and foreign investments.

About Project

Get in touch

 • Maharashtra State Road Development Corporation Ltd
  Napean Sea Road, Priyadarshini Park,
  Mumbai 400 036, Maharashtra, India.
 • 91 22 23685909,
  91 22 26517900,
  Fax: 91 22 26417893.
 • info@msrdc.org