समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम प्रगतीपथावर - भाग ४

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम १६ विभागात चाललेले आहे. या विभागाला ‘ कंस्ट्रक्शन पॅकेज’ असे नाव दिलेले आहे. कामाच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी आणि कामाची गती चांगली ठेवण्यासाठी ४० ते ४५ किलोमीटर लांबीचा एक, असे १६ कंस्ट्रक्शन पॅकेजेस असतील.एकूण ७०० किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गात येणारे जिल्हे, तालुके, गांवे ह्यांच्या हद्दी तसेच इतर अनेक बाबी कंस्ट्रक्शन पॅकेजेस करताना विचारात घेतलेल्या आहेत. तर अश्या १६ कंस्ट्रक्शन पॅकेजेसमध्ये समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम कसे होईल व सद्यस्थितीत कसे चाललेले ह्याविषयी थोडक्यात माहिती या लेख मालिकेतून देण्याचा हा एक उपक्रम .

कन्स्ट्रक्शन पॅकेज १० बद्दल माहिती

पॅकेज १० हा औरंगाबाद जिल्ह्यात चेनेज ४४४.४८५ कि.मी. पासून चेनेज ५०२.७५२ कि.मी.पर्यंत आहे . हा विभाग फातिवाबाद गाव ते सुराला गावपर्यंत आहे आणि ५७.९१० कि.मी.लांबीचा आहे. या पॅकेजचे बांधकामाचे कंत्राट मे. मे. एल अँड टी लि. या कंपनीला देण्यात आलेले आहे. रस्त्याच्या कामासोबतच काही मोठी बांधकामे करावयाची आहेत ती खालीलप्रमाणे आहेत :- इंटरचेंजेस ०३ नं , सर्व्हिस रोड ३३ नं एकूण लांबी १९२२२ मीटर मोठे पूल ०४ नं एकूण लांबी ४२० मीटर लहान पूल २६ नं., कॅनाल पूल ०५ नं एकूण लांबी ८९ मीटर. 

कन्स्ट्रक्शन पॅकेज ११ बद्दल माहिती 

पॅकेज ११ हा अहमदनगर जिल्ह्यात चेनेज ५०२.६९८ कि.मी. पासून चेनेज ५३२.०९४ कि.मी.पर्यंत आहे . हा विभाग धोत्रे गाव ते देरडे कऱ्हाळे गाव पर्यंत आहे आणि २९.३९६ कि.मी.लांबीचा आहे. या पॅकेजचे बांधकामाचे कंत्राट मे. गायत्री प्रोजेक्ट्स लि. या कंपनीला देण्यात आलेले आहे. रस्त्याच्या कामासोबतच काही मोठी बांधकामे करावयाची आहेत ती खालीलप्रमाणे आहेत :- इंटरचेंजेस ०२ नं , सर्व्हिस रोड २७ नं एकूण लांबी ५८१७.४८ मीटर मोठे पूल ४ नं. एकूण लांबी ११०० मीटर, लहान पूल १५ नं

कन्स्ट्रक्शन पॅकेज १२ बद्दल माहिती

पॅकेज १२ हा नाशिक जिल्ह्यात चेनेज ५३२.०९४ कि.मी. पासून चेनेज ५७७.७३९ कि.मी.पर्यंत आहे . हा विभाग पाठारे गाव ते सोनारी गाव पर्यंत आहे आणि ४५.६४५ कि.मी.लांबीचा आहे. या पॅकेजचे बांधकामाचे कंत्राट मे. दिलीप बिल्डकॉन लि. या कंपनीला देण्यात आलेले आहे. रस्त्याच्या कामासोबतच काही मोठी बांधकामे करावयाची आहेत ती खालीलप्रमाणे आहेत :- इंटरचेंजेस ०१ नं , सर्व्हिस रोड ४२ नं एकूण लांबी १२२१७.४५८ मीटर मोठे पूल ०७ नं. एकूण लांबी १२६० मीटर, लहान पूल १८ नं.

वरील काही मोठया बांधकाम बांधणी सोबतच रस्त्यासाठी बरीच लहान मोठी बांधकामें करावयाची आहेत. वरील कंत्राटदारांनी आपल्याला मिळालेल्या पॅकेज प्रमाणे समृद्धी महामार्गाचे काम करण्यास सुरवात केलेली आहे.

अधिक माहितीसाठी ह्या लिंकवर जा .  कंस्ट्रक्शन डिटेल्स

Maharashtra Samruddhi Mahamarg

Maharashtra Samruddhi Mahamarg aims at providing an impetus to the overall development of rural areas by attracting domestic and foreign investments.

About Project

Get in touch

 • Maharashtra State Road Development Corporation Ltd
  Napean Sea Road, Priyadarshini Park,
  Mumbai 400 036, Maharashtra, India.
 • 91 22 23685909,
  91 22 26517900,
  Fax: 91 22 26417893.
 • info@msrdc.org