समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम प्रगतीपथावर - भाग २

समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम १६ विभागात चाललेले आहे. या विभागाला ‘ कंस्ट्रक्शन पॅकेज’ असे नाव दिलेले आहे. कामाच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी आणि कामाची गती चांगली ठेवण्यासाठी ४० ते ४५ किलोमीटर लांबीचा एक, असे १६ कंस्ट्रक्शन पॅकेजेस असतील.एकूण ७०० किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गात येणारे जिल्हे, तालुके, गांवे ह्यांच्या हद्दी तसेच इतर अनेक बाबी कंस्ट्रक्शन पॅकेजेस करताना विचारात घेतलेल्या आहेत. तर अश्या १६ कंस्ट्रक्शन पॅकेजेसमध्ये समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम कसे होईल व सद्यस्थितीत कसे चाललेले ह्याविषयी थोडक्यात माहिती या लेख मालिकेतून देण्याचा हा एक उपक्रम.

कन्स्ट्रक्शन पॅकेज ४ बद्दल माहिती

पॅकेज 4 हा वाशीम जिल्ह्यात चेनेज ०.००० कि.मी. पासून चेनेज ५४.३५६ कि.मी.पर्यंत आहे . हा विभाग - डोनद बुद्रुक गाव ते जनुना खुर्द गाव पर्यंत आहे आणि ५४.३५६ कि.मी.लांबीचा आहे. या पॅकेजचे बांधकामाचे कंत्राट मे. पी. एन. सी इन्फ्राटेक लि.या कंपनीला देण्यात आलेले आहे. रस्त्याच्या कामासोबतच काही मोठी बांधकामे करावयाची आहेत ती खालीलप्रमाणे आहेत :-

इंटरचेंजेस ०२ नं , सर्व्हिस रोड ०५ नं एकूण लांबी ७६३ मीटर फ्लाय ओव्हर / वायाडक्ट ०६ नं एकूण लांबी २३७५ मीटर मोठे पूल ०२ नं एकूण लांबी १९० मीटर लहान पूल १५ नं.

कन्स्ट्रक्शन पॅकेज ५ बद्दल माहिती

पॅकेज हा वाशिम जिल्ह्यात चेनेज २१७.०२३ कि.मी. पासून २५९.९०० कि.मी. पर्यंत आहे . हा विभाग - किन्हीराजा गाव ते केनवाड गाव पर्यंत आहे आणि कि.मी.लांबीचा आहे. या पॅकेजचे बांधकामाचे कंत्राट मे. सदभव इंजिनीअरिंग लि. या कंपनीला देण्यात आलेले आहे. रस्त्याच्या कामासोबतच काही मोठी बांधकामे करावयाची आहेत ती खालीलप्रमाणे आहेत :-

इंटरचेंजेस ०१ नं , सर्व्हिस रोड ०६ नं एकूण लांबी ३६० मीटर फ्लाय ओव्हर / वायाडक्ट १२ नं एकूण लांबी ३२६४.२११ मीटर मोठे पूल ०२ नं एकूण लांबी १९३.८६ मीटर लहान पूल ०९ नं.

कन्स्ट्रक्शन पॅकेज ६ बद्दल माहिती

पॅकेज हा बुलढाणा जिल्ह्यात चेनेज २५९.९०० कि.मी. पासून २९६.००० कि.मी. पर्यंत आहे . हा विभाग बेळगाव ते परडा गाव पर्यंत आहे आणि ३६.१०० कि.मी.लांबीचा आहे. या पॅकेजचे बांधकामाचे कंत्राट मे. सदभव इंजिनीअरिंग लि. या कंपनीला देण्यात आलेले आहे. रस्त्याच्या कामासोबतच काही मोठी बांधकामे करावयाची आहेत ती खालीलप्रमाणे आहेत :-

इंटरचेंजेस ०१ नं, मोठे पूल ०१ नं एकूण लांबी ४५४.६८८ मीटर लहान पूल १४ नं.

वरील काही मोठया बांधकाम बांधणी सोबतच रस्त्यासाठी बरीच लहान मोठी बांधकामें करावयाची आहेत.वरील कंत्राटदारांनी आपल्याला मिळालेल्या पॅकेज प्रमाणे समृद्धी महामार्गाचे काम करण्यास सुरवात केलेली आहे.

अधिक माहितीसाठी ह्या लिंकवर जा. कंस्ट्रक्शन डिटेल्स

Maharashtra Samruddhi Mahamarg

Maharashtra Samruddhi Mahamarg aims at providing an impetus to the overall development of rural areas by attracting domestic and foreign investments.

About Project

Get in touch

 • Maharashtra State Road Development Corporation Ltd
  Napean Sea Road, Priyadarshini Park,
  Mumbai 400 036, Maharashtra, India.
 • 91 22 23685909,
  91 22 26517900,
  Fax: 91 22 26417893.
 • info@msrdc.org