इंटरचेंजेस : समृद्धीचा पाया भाग-२

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर बांधण्यात येणारे इंटरचेंजेससाठी जागा निश्चिती पूर्ण करण्यात आली आहे. अमरावती आणि वाशिम या जिल्ह्यात धामणगाव, गावनेर तळेगाव, कारंजा लाड, सेलू बाजार / वनोजा, मालेगाव या गावांजवळ इंटरचेंजेसची बांधणी होणार आहे. याविषयीचा घेतलेला हा आढावा !

प्रस्तावित महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत चालू राहावी, वाहतूक कोंडीचे प्रश्न उद्भवू नये यासाठी इंटरचेंजेससाठी जागा निश्चिती पूर्ण करण्यात आली आहे. सुरुवातीला महामंडळाने प्रत्येक जिल्ह्यात किती इंटरचेंजेस बांधले जातील याचा एक आकडा जाहीर केला होता. ज्यानुसार अमरावती आणि वाशिम जिल्ह्यात अंदाजे ५ इंटरचेंजेस बांधण्याचा विचार समोर ठेवण्यात आला होता. आता पुढील टप्प्यात याच इंटरचेंजेससाठी अमरावती आणि वाशिम जिल्ह्यातील विशिष्ट जागा निवडण्यात आल्या आहेत. यासंबंधीची माहिती खालीलप्रमाणे -

 • जिल्हा - अमरावती, तालुका - धामणगाव रेल्वे, गाव - धामणगाव
 • जिल्हा - अमरावती, तालुका - नांदगाव खंडेश्वर, गाव - गावनेर तळेगाव
 • जिल्हा - वाशिम, तालुका - कारंजा, गाव - कारंजा लाड
 • जिल्हा - वाशिम, तालुका - मंगरूळ पीर, गाव - सेलू बाजार / वनोजा
 • जिल्हा - वाशिम, तालुका - मालेगाव, गाव - मालेगाव

अशा पद्धतीने अमरावती आणि वाशिम जिल्ह्यात इंटरचेंजेस बांधण्यात येत असून या दोन जिल्ह्यातील धामणगाव, गावनेर तळेगाव, कारंजा लाड, सेलू बाजार / वनोजा, मालेगाव या गावांसह इतर गावांना यामुळे थेट फायदा पोचणार आहे.

Maharashtra Samruddhi Mahamarg

Maharashtra Samruddhi Mahamarg aims at providing an impetus to the overall development of rural areas by attracting domestic and foreign investments.

About Project

Get in touch

 • Maharashtra State Road Development Corporation Ltd
  Napean Sea Road, Priyadarshini Park,
  Mumbai 400 036, Maharashtra, India.
 • 91 22 23685909,
  91 22 26517900,
  Fax: 91 22 26417893.
 • info@msrdc.org