कंस्ट्रक्शन डिटेल्स

 

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या १६ पॅकेजेसच्या कामासाठी १६ अर्हताप्राप्त कंत्राटदारांची नावे घोषित केली असून प्रत्यक्ष कामाला वेग मिळाला आहे.

 

पॅकेजविषयी माहिती

पॅकेज-१०

Click here for info

पॅकेज-११

Click here for info

पॅकेज-१२

Click here for info

पॅकेज-१३

Click here for info

पॅकेज-१४

Click here for info

पॅकेज-१५

Click here for info

पॅकेज-१६

Click here for info

Maharashtra Samruddhi Mahamarg

Maharashtra Samruddhi Mahamarg aims at providing an impetus to the overall development of rural areas by attracting domestic and foreign investments.

About Project

Get in touch

 • Maharashtra State Road Development Corporation Ltd
  Napean Sea Road, Priyadarshini Park,
  Mumbai 400 036, Maharashtra, India.
 • 91 22 23685909,
  91 22 26517900,
  Fax: 91 22 26417893.
 • info@msrdc.org